HomeПутешествияRelated VideosMore From: Khanh L

PROTEST AGAINST CHINA - Yellow Flag versus Red Flag of China

29 ratings | 6518 views
A handful of Vietnamese protesters crowded the pro-Chinese government group against the wall...Some screamed, "Get out, China," and a man led a chant of, "Red China, stop invading Vietnam." (The Seattle Times, Sept. 23, 2015)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (8)
I find this racist because I'm am actually Chinese and we are being ruined by South Vietnamese
why South Vietnamese flag?They are not the ruling government.
Loud manv8 (3 months ago)
Peoples Liberation Army true but I think China. Shouldn’t be leasing Vietnam land because the south don’t like communist period!!!!!
Pham Duy (3 years ago)
người việt hải ngoại còn biểu tình chống đối quyết liệt, còn o vietnam cự lại là o tù moc rong.
Tiger's Trinh (3 years ago)
Bacninh Nguyen với Trầm Hương Thơ và 7 người khác Cờ Vàng đụng độ Cờ Đỏ Trung Cộng https://www.youtube.com/watch?v=V19-q_yfAe8 (PROTEST AGAINST CHINA - Yellow Flag versus Red Flag of China) (https://www.youtube.com/watch?v=V19-q_yfAe8) Như đã dự tính trong chương trình thăm viếng Thành Phố Seattle và vùng phụ cận, ngày 23 tháng 9/2015, Tập Cận Bình và phái đoàn đã đến thăm trường trung học Lincoln tại Thành Phố Tacoma, Washington. CĐNVTN địa phương Thành Phố và Pierce County cùng với NVTN các nơi tụ tập về để biểu tình phản đối sự có mặt của TCB tại trường TH Lincoln. Sáng sớm ngày 23 tháng 9/2015, một số đồng hương người Việt đã có mặt tại hiện trường, trước mặt trường TH Lincoln ở gần góc đường G và đường 38th St. với rừng Cờ Vàng và biểu ngử cùng hô to những khẩu hiệu chống Tàu Cộng: "Down with Red China" (The Seattle Time, Sept. 24, 2015). Có người còn giăng biểu ngử lớn: Tẩy chay hàng Trung Cộng, "Boycott Made in China" (của chiến hữu Nguyễn Hữu Ký-The Seattle Times, Sept. 24, 2015), Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam... Gần đến trưa, có một số thành Viên Pháp Luân Công, CĐ Tây Tạng và một số người Tàu Đài Loan cũng đến đây giăng biểu ngử biểu tình chống TCB. Gần đến xế chiều, thình lình xuất hiện một nhóm Tàu Cộng với Cờ Đỏ Trung Cộng và biểu ngử ủng hộ TCB (Pro-China) làm phẩn nộ đoàn biểu tình NVTN chống TCB. Tức thì, một số đông đồng huơng NVTN với lá cờ Vàng nhào tới áp đảo nhóm cờ Đỏ Trung Cộng, dùng Cờ Vàng che khuất khẩu hiệu và Cờ Đỏ Trung Cộng và "dồn nhóm Tàu Cộng vào chân tường" cùng hô to khẩu hiệu "Get out, China," "Tàu Cộng, chấm dứt xâm lượt Việt Nam" (A handful of Vietnamese protesters crowded the pro-Chinese government group against the wall of the school...Some screamed, "Get out, China," and a man led a chant of, "Red China, stop invading Vietnam.") (The Seattle Times, Sept. 23, 2015) Cuộc biểu tình chống TCB tại trường trung học Lincoln ở Tacoma đã kéo dài đến hết ngày 23/9/2015. Các đài truyền hình điạ phương như KOMO 4, King 5 News...đã đưa tin và hình ảnh đầy đủ. Khánh Lê September 24, 2015
Ansong Hoang (3 years ago)
Nhiều khi cũng mệt mỏi lắm chứ, thế nhưng He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it KẺ NÀO CHẤP NHẬN CÁI ÁC VÀ KHÔNG PHẢN ĐỐI CHẮC CHẮN LÀ TIẾP TAY CHO CÁI ÁC LỘNG HÀNH .... MÁU TA TỪ THÀNH VĂN LANG DỒN LẠI , XƯƠNG DA THỊT NÀY CHA ÔNG MIỆT MÀI TỪNG NGÀY QUA CƯỜI NGẠO NGHỄ ĐI TRONG ĐAU NHỨC KHÔN NGUÔI CHÚNG TA THÀNH MỘT ĐOÀN NGƯỜI HIÊN NGANG TRÊN BÀN CHÔNG HÁT CƯỜI ĐÙA VANG VANG CÒN VIETNAM TRIỆU CON TIM NÀY CÒN TRIỆU KHỐI KIÊU HÙNG .......
hahha jajajaj (3 months ago)
Bt sao ngta hay gọi bọn mày là ngụy không j bán nước cho Mỹ làm j cũng đc
hahha jajajaj (3 months ago)
Ác j hả bạn mình đang sống ở Việt nam rất bình thường chỉ có bọn mày là ko thấy thế thôi 3///

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.